به قالب شرکتی و خدماتی اینفتچ خوش آمدید

  • شنبه تا چهار شنبه 8 صبح تا 6 عصر

ثبت اختراع

ثبت اختراع
دسته بندی: خدمات ثبت

اختراع به طرحی گفته میشود که در آن یک کالا ، ابزار و یا وسیله جدیدی برای اولین بار در صنایع مختلف از جمله بازرگانی، خودرو سازی و کشاورزی ساخته میشود. گواهینامه حق امتیاز و یا حق ثبت اختراع به گواهی گفته میشود که از طرف دولت مورد تقاضا به مخترع یا نماینده قانونی او هدا میشود. این گواهینامه شامل سه معیار جدید، مبتکرانه و کاربردی بودن بوده و دارنده آن میتواند به صورت انحصاریاز اختراع ثبت شده خود استفاده نماید.

قبلی