به قالب شرکتی و خدماتی اینفتچ خوش آمدید

  • شنبه تا چهار شنبه 8 صبح تا 6 عصر

ثبت برند

ثبت برند
دسته بندی: خدمات ثبت

یکی از کار هایی است که انجام آن میتواند مزایای فراوانی را برای مجموعه های تجاری به همراه داشته باشد.ثبت برند در واقع همان ثبتعلامت تجاری است که میتواند شامل اسامی، نماد ها و سمبل های مشخص باشد. برند ها معمولا حاوی مفاهیم و شعار های تجاری هستند که در واقع نمایان گر نوع فعالیت و هدف شرکت ها و مجموعه های تجاری هستند.

قبلی