رایا برندینگ

تقدیر از آقای مهندس آقاجان مدیر عامل شرکت رایا برندینگ به جهت حضور فعال در دومین نمایشگاه بزرگ طرح پویش

دکتر حیدری مدیریت دانشگاه با زحمت فراوان در شرکت رایا برندینگ حضور یافته و با اطلاع از شرایط شرکت از همکاری با رایا برندینگ احساس خوشایندی کردند و قول بسیاری به ما دادند.

رایا برندینگ
رایا برندینگ
رایا برندینگ
رایا برندینگ